Höst-kårstämma 2019

Höstens kårstämma genomfördes under tisdagskvällen. Här är ett axplock av vad som beslutades.

Ny styrelse

En delvis ny styrelse har bildats i samband med att fyllnadsval gjordes. Så här ser den nya styrelsen ut.
  • Andreas tar över ordförandeklubban, han var med i styrelsen som ledamot sedan tidigare.
  • Nicke kvarstår som vice-ordförande.
  • Malin blev invald som ledamot. Hon är ny till styrelsen och har inga andra uppdrag i kåren.
  • Stina blev invald som ledamot. Hon har andra funktioner i dagsläget i kåren men lämnar en del av dessa.
  • Gunilla kvarstår som ledamot. Hon är även fortsättningsvis kassör.
  • Arvid kvarstår som ungdomsrepresentant.
  • Lena kvarstår som ungdomsrepresentant.
  • Amanda kvarstår som ledamot.
  • Jonatan blev invald som ungdomsrepresentant.

Motion

En motion hade lämnats in till stämman. Motionen föreslog att en av ungdomsrepresentanterna som inte närvarit på styrelsemötena under en längre tid skulle ersättas med en annan representant. Motionen gick igenom med ett ändringsyrkande: istället för att byta ut representanten utökas styrelsen kvarvarande del av mandatperioden med en ytterligare representant.

Budget och medlemsavgift

Kåren behåller samma medlemsavgift som tidigare. Dock kommer vi fortsättningsvis fatta beslut om vad kårens del av medlemsavgiften är snarare än totalsumman (denna är kårens del plus distriktets- och riksorganisationens avgifter), på så vis drabbas vi inte distriktet eller riksorganisationen gör ändringar. Styrelsen skall se över avgiften för scouter i familjescouting.
I övrigt är budgen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sommarlägret på Kragenäs är igång!

Lägerbål i Kragenäs